Manuál jednotného vizuálního stylu

ÚVOD

PTL s.r.o. je progresivní firma šetrná k životnímu prostředí a využívající novodobé informační technologie. Funguje dle principů sociálního podniku. Zaměřujeme se na integraci osob se zdravotním handicapem, kteří tvoří více jak 50 % zaměstnanců společnosti.

Písmena PTL v logu znázorňují začáteční písmena ze slov Příběh Tvoří Lidé.

 

Úvod

PTL s.r.o. je progresivní firma šetrná k životnímu prostředí a využívající novodobé informační technologie. Funguje dle principů sociálního podnikání. Zaměřujeme se na integraci osob se zdravotním handicapem, kteří tvoří více jak 50 % zaměstnanců společnosti.

Písmena PTL v logu znázorňují začáteční písmena ze slov Příběh Tvoří Lidé.
Modrá linka pod PTL vyobrazuje podtržení u internetového odkazu, což podtrhuje naši specializaci na on-line reklamu, stejně jako tečka u domény (dot). Zlatá tečka má ale i druhý význam a představuje zlatou perlu nepravidelných tvarů. To vyjadřuje, že každý zaměstnanec, každý člověk je jedinečný a vzácný, tak jako perla. Její mírná nepravidelnost, která na první pohled není okem viditelná, znázorňuje cennou unikátnost každého jedince. Toho se snažíme využívat v rámci naší společnosti při rozdělování úkolů a u pracovních specializaci jednotlivých zaměstnanců.

Celkově logo představuje serióznost, profesionální přístup, spolehlivost, důvěryhodnost a zaměření zejména na internetové aktivity.

Jak používat tento manuál

Grafický logomanuál společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních tiskovinách. V tomto smyslu je tento manuál výchozím a závazným předpisem pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Respektování uvedených pravidel je žádoucí a zodpovídá za něj pracovník, který s firemními prvky pracuje. Vyobrazení v tomto manuálu slouží pouze jako návod, nikoli jako podklad pro tvorbu tiskových a jiných materiálů. Proto si, prosím, vždy vyžádejte u odpovědného pracovníka grafické podklady v elektronické podobě

Jak používat tento manuál

Grafický logomanuál společnosti je nezaměnitelný návod pro používání logotypu v reklamních protředcích a firemních tiskovinách. V tomto smyslu je tento manuál výchozím a závazným předpisem pro tvorbu, výrobu a užívání uvedených prostředků. Respektování uvedených pravidel je žádoucí a zodpovídá za něj pracovník, který s firemními prvky pracuje. Vyobrazení v tomto manuálu slouží pouze jako návod, nikoli jako podklad pro tvorbu tiskových a jiných materiálů. Proto si, prosím, vždy vyžádejte u odpovědného pracovníka grafické podklady v elektronické podobě