AGENCY SPECIALIZED ON ONLINE MARKETING

Our Team

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Profile
I am one of the first Internet users in the Czech Republic. 🙂 I have been actively using it since 1992 and I was fascinated by this network from the very beginning. Since 1998, the Internet has been making a living more or less at various stages. In 2016, I founded a social enterprise specializing in internet marketing.

Skills
Within PTL, I focus on business activities, marketing strategies and I try to ensure that both our employees and customers are constantly as satisfied as possible.

Experience
In 1998, I founded the first forestry portal in the Czech Republic. I have a number of successful and less successful internet projects. 😉

In the years 2002–2003, he was the chairman of the Center for Electronic Commerce, a specialist section of the Czech Society for System Integration. Since 2016, he has been the Vice-Chairman of the Czech Association of Scientific and Technical Societies.

Mgr. Vojtěch Hulinský

Profile
I enjoyed writing from an early age, but I didn’t believe I could make a living from it – and chose a more pragmatic education and job. After several years of uncreative and stereotypical work, by chance I had a chance to do what really fulfills me. I immediately jumped on it. And he stayed there.

Skills
Copywriting – senior, SEO – junior.

Experience
Leading Czech e-shop, several marketing agencies and own business.

Hana Skálová

Profile
I love visual communication more than any other type of communication. Graphic design has always been a big part of my life, and in high school, I realized that I needed to do something more creative than memorize patterns by heart. I do not regret any decision, because the graphic arts school allowed me to find my potential and do what I enjoy. I am currently studying at the University of Suffolk in the UK and I look forward to other interesting challenges that life will bring me.

Skills
Graphic design, web design, photography, video production.

Experience
Cooperation with smaller companies, own creation.

Pavel Brabec

Profile
After years of stereotypical work, I got a chance to do something new. I learned online marketing as a self-taught person. PPC is changing every day and what worked yesterday may not work today. In addition to PPC advertising, I take care of keyword analysis at PTL.

Skills
Google Ads and Sklik campaign settings and management, keyword analysis.

Experience
Five years in a marketing company and a social enterprise.

Mgr. Eva Liberdová

Profile
I started marketing and SEO in a non-profit, where I was in charge of the content of the website and its administration. Since 2014, I have been involved in online advertising, paid campaigns on Google Ads and Sklik Seznam. I have a compound Google Ads certification.

Skills
Keyword analytics. Competition analytics. Marketing analysis.
Settings, administration, data analytics for Google Ads and Sklik campaigns.

Experience
Get the most relevant visitors and potential customers of the website and e-shops with the smallest possible amount of money. Optimization itself takes time that pays off.

Profily zaměstnanců > Pavel Brabec

Pavel Brabec

Profil
Po letech stereotypní práce jsem dostal šanci dělat něco nového. On-line marketing jsem se naučil jako samouk. PPC se mění každým dnem a co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes. V PTL se starám kromě PPC reklamy o analýzu klíčových slov. 

Dovednosti:
Nastavení a správa kampaní Google Ads a Sklik, analýza klíčových slov.

Zkušenosti:
5 let v marketingové firmě a sociálním podniku.

Profily zaměstnanců > Eva Liberdová

Mgr. Eva Liberdová

Profil
S marketingem a SEO jsem začala v neziskovce, kde jsem měla na starosti obsah webu a jeho správu. Od roku 2014 se věnuji on-line reklamě, placeným kampaním na Google Ads a Sklik Seznam. Mám složené certifikace Google Ads.

Dovednosti:
Analytika klíčových slov. Analytika konkurence. Marketingové analýzy.
Nastavení, správa, datová analytika kampaní Google Ads a Sklik.

Zkušenosti:
S co nejmenší vynaloženou částkou získat co nejvíce relevantních návštěvníků a potenciálních zákazníků webu a e-shopů. Samotná optimalizace vyžaduje čas, který se vyplatí.

Profily zaměstnanců > Vít Skála

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Profil:
Patřím mezi první uživatele internetu v ČR. :) Aktivně jej využívám již od roku 1992 a hned od začátku mě tato síť fascinovala. Od roku 1998 se v různých etapách internetem více či méně živím. V roce 2016 jsem založil sociální podnik specializující se na internet marketing. 

Dovednosti:
V rámci PTL se věnuji obchodní činnosti, marketingovým strategiím a snažím se, aby jak naši zaměstnanci, tak zákazníci byli neustále maximálně spokojeni.

Zkušenosti:
V roce 1998 jsem založil první lesnický portál v ČR. Mám za sebou řadu úspěšných i méně úspěšných internetových projektů. ;)

V letech 2002–2003 předseda Centra pro elektronický obchod, odborné sekce České společnosti pro systémovou integraci. Od roku 2016 mimo jiné místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností.

Profily zaměstnanců > Vojtěch Hulinský

Mgr. Vojtěch Hulinský

Profil
Psaní mě bavilo už odmala, ale nevěřil jsem, že bych se tím mohl živit – a zvolil pragmatičtější vzdělání a zaměstnání. Po několika letech nekreativní a stereotypní práce se mi úplnou náhodou naskytla šance dělat to, co mě opravdu naplňuje. Okamžitě jsem po tom skočil. A už u toho zůstal.

Dovednosti:
Copywriting – senior, SEO – junior.

Zkušenosti:
Přední český e-shop, několik marketingových agentur a vlastní podnikání.

Profily zaměstnanců > Hana Skálová

Hana Skálová

Profil
Miluji vizuální komunikaci více než kterýkoli jiný druh komunikace. Grafický design byl vždy velkou součástí mého života a na gymnáziu jsem si díky mému zdravotnímu stavu uvědomila, že potřebuji dělat něco kreativnějšího než se biflovat vzorečky nazpaměť. Nelituji žádného rozhodnutí, protože umělecká škola grafická mi umožnila najít svůj potenciál a dělat co mě baví. Nyní studuji University of Suffolk ve Velké Británii a těším se na další zajímavé výzvy, které mi život přinese.

Dovednosti:
grafický design, webdesign, fotografie, videotvorba

Zkušenosti:
spolupráce s menšími firmami, vlastní tvorba