Říční plavba

 

  • Zapomeňte na gondoly, ty jsou pro sváteční turisty.

  • Spojte dobrodružství s romantikou, aniž byste museli opustit vnitrozemí.

  • Říční plavba je přesně to, co hledáte.

  • Vychutnejte si z kapitánského můstku kanál Rhine-Main-Danube mezi Rýnem a Dunajem či Rhine-Herne Canal, spojující Ruhr a Rýn.

 

Rekreační vnitrozemské plavby jsou mezi milovníky lodí populárnější než kdy dříve. Není se čemu divit, vždyť i Česká republika zažívá boom v oblasti charterové plavby. Dnes už máte krásně sjízdné vody takřka za humny. Slapská kaskáda, Lipno, nádrž Orlík, Vltava v Praze a okolí či v poslední době velmi oblíbený Baťův kanál. Tato místa mají vše, co potřebujete k fajn plavbě. A byť síť řek a umělých kanálů není v ČR tak bohatá jako v sousedních státech, určitě stojí za to dát jí šanci a poznat naši vlast zpoza kormidla.

Kategorie

Mějte ale na paměti, že říční (a potažmo i jezerní) plavba není plavbou námořní, a proto je pro ni zapotřebí jiný typ oprávnění. Ve smyslu § 24 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, musí být plavidlo při provozu na vodní cestě vedeno vůdcem plavidla s platným průkazem „Vůdce malého a rekreačního plavidla“. Jaké jsou kategorie pro toto oprávnění?

  • M opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
  • M20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
  • M24 tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
  • S opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
  • S20 opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku

Zdroj: plavebniurad.cz/dok-os/vmp