Libor Novotný, jednatel společnosti Hi-Tech Services, spol. s r.o.

Ve výběrovém řízení jsme si vybrali společnost PTL, jako dodavatele služeb v oblasti digitálního marketingu. Mimo jiné i proto, že jsme měli pozitivní doporučení, ale zejména, že byli ochotni přistoupit na poměrně velmi přísně nastavený model spolupráce v oblasti vyhodnocení výsledků kampaní a úhrady za tyto služby.