Kapitánské průkazy

 

    • Voda je nevyzpytatelný živel.

    • Absolvujte před plavením vhodný kurz a získejte kapitánský průkaz.

    • Jaké druhy existují, v čem se liší a k čemu vás každý z nich opravňuje?

Jako český občan můžete získat 4 druhy kapitánských průkazů:

 1. Český kapitánský průkaz vydávaný MD

Ty jsou nejdostupnějším mezinárodním oprávněním k plavbě po moři. Podle omezení se dělí na:

a) Oblast plavby C – oprávnění k pobřežní plavbě, jež zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce 16 metrů s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne šestý stupeň Beaufortovy stupnice (silný vítr).

b) Oblast plavby B – oprávnění k mořské plavbě, jež zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie.

c) Oblast plavby A – oprávnění k oceánské plavbě, jež zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby.

Jejich platnost je ale časově omezena a každých 10 let je musíte obnovovat. Podmínky k získání průkazu a informace o zkouškách naleznete zde.

2. Český kapitánský průkaz vydávaný Státní plavební správou

Český kapitánský průkaz vůdce malého plavidla platí na vnitrozemské vodní cesty a na moře do 1 námořní míle od pobřežní linie. Podle dalšího omezení se dělí na:

a) průkaz VMP M20 a M – oprávnění vést rekreační plavidlo na vnitrozemských vodních cestách v ČR a zahraničí.

b) průkaz S S20 a S – oprávnění vést plachetnici na vnitrozemských vodních cestách a moři (pokud má kategorii MPZ).

c) průkaz MPZ – oprávnění vést rekreační plavidlo na moři během denní plavby do vzdálenosti nepřevyšující 1 námořní míle/i? od pevniny nebo pobřežních ostrovů, maximální síla větru nepřesáhne 4. stupeň Beaufortovy stupnice a výška vln nepřesáhne 1,2 m.

Podmínky k získání průkazu a informace o zkouškách naleznete zde.

3. Chorvatský kapitánský průkaz

Asi nejsnadněji dosažitelný průkaz k oprávnění plavit se po moři, pokud se chcete věnovat jachtingu výhradně na území Chorvatska. Ten je časově, finančně i obtížnostně poměrně nenáročný, a proto velmi oblíbený. To s sebou ovšem přináší i jistá rizika – člověk sice získá „papír“, ale (v porovnání s ostatními typy průkazů) toho zase tolik neumí, takže potenciálně riskuje život svůj, posádky i okolních lodí.

Podmínky k získání průkazu a informace o zkouškách naleznete zde.

4. Anglický kapitánský průkaz RYA

Všeobecně nejlepší, ale zároveň také nejdražší a po odborné stránce i nejnáročnější. Proto je uznávaný po celém světě a jeho platnost je časově neomezena.

Podmínky k získání průkazu a informace o zkouškách naleznete zde.