SPECIALISTA NA ON-LINE MARKETING

Co je sociální podnik

Sociální podnik v kostce

Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Pojďme se společně podívat, jak tyto znaky naplňuje náš sociální podnik PTL, s.r.o.

1. Sociální podnik plní společensky prospěšný cíl

Společnost PTL, s.r.o. se přihlásila k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců.
 
Tento cíl je včleněn do zakládací listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.
 

2. Sociální podnik naplňuje sociální prospěch

Zaměření společnosti PTL, s.r.o. je na integraci osob se zdravotním postižením (OZP) do běžného života. V současné době zaměstnáváme 5 OZP, tj. 83 % ze všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu smlouvu o vymezení šesti chráněných pracovních míst s Úřadem práce v Pelhřimově.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Na pravidelných poradách jsou probírány stavy jednotlivých zakázek, finanční výsledky firmy a další záležitosti týkající se sociálního podniku.

I tento aspekt je zapsán v obchodním rejstříku: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné výrobní porady, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.“
 

3. Sociální podnik má i ekonomický prospěch

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.
 
I tento princip máme vtělen do zakládacích dokumentů a bude podrobován kontrole odpovědných úřadů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) reinvesticí zisku ve výši více než 50  % zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj produktů firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.“
 

4. Sociální podnik vykazuje i environmentální prospěch

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit je environmentální prospěch.
 
Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. V maximální možné míře využíváme také oboustranný tisk. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naší činnosti. Máme tiskárnu Energy Star, pracujeme na úsporných noteboocích atd.
 
V sídle společnosti provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).
 
Zaměstnanci z větší části pracují z domova. Díky tomu dochází ke snižování emisí CO2 emitovaných při dojíždění do práce.
 
Tento znak je také vtělen do zakládacího dokumentu společnosti: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) rozvojem podnikatelské činnosti na konceptu enviromentálního prospěchu – udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí – řešením konkrétního enviromentálního problému (t.j. zejména snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů).“
 

5. Sociální podnik se aktivně snaží i o místní prospěch

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost zaměřujeme především na subjekty Humpolecka a Pelhřimovska.

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například papíry, další spotřební materiál, vybavení firmy (notebooky, telefony) a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem z okresu Pelhřimov.
 
Všichni zaměstnanci žijí v okrese Pelhřimov.
 
Úzce spolupracujeme s Místní akční skupinou: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s., a dalšími neziskovými organizacemi v regionu.
 
Opět máme povinnost naplňování tohoto principu včleněnu do zakládací listiny. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) spoluprací s lokálními subjekty, kdy do výběrových řízení budou zařazeny místní firmy a podnikatelé včetně podpory lokálních aktivit a potřeb z důvodu podpory rozvoje regionu.“
 
Vidíte, není toho málo. To vše musí sociální podnik splňovat, a tím se liší od „běžných“ komerčních subjektů. V naší společnosti PTL, s.r.o. naplňování těchto principů vytváří úžasnou tvůrčí atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se nejen v odbornosti, ale i v začleňování do běžného života. To je účel integračních sociálních podniků. Přečtěte si o příbězích našich zaměstnanců více. Budeme rádi, pokud nám dovolíte stát se součástí vašeho příběhu prezentace na internetu.
 
Podpora ze strany státu pro naplňování všech principů sociálních podniků je minimální. Nám se, jako jedněm z mála, podařilo získat dotaci z OPZ (Operačního programu zaměstnanost) na rozjezd. Nicméně naše hospodaření musí být na dotacích nezávislé, neboť tento zdroj financování sociálních podniků není automatický, ani dlouhodobý.

Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje sociální podnik

Profily zaměstnanců > Pavel Brabec

Pavel Brabec

Profil
Po letech stereotypní práce jsem dostal šanci dělat něco nového. On-line marketing jsem se naučil jako samouk. PPC se mění každým dnem a co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes. V PTL se starám kromě PPC reklamy o analýzu klíčových slov. 

Dovednosti:
Nastavení a správa kampaní Google Ads a Sklik, analýza klíčových slov.

Zkušenosti:
5 let v marketingové firmě a sociálním podniku.

Profily zaměstnanců > Eva Liberdová

Mgr. Eva Liberdová

Profil
S marketingem a SEO jsem začala v neziskovce, kde jsem měla na starosti obsah webu a jeho správu. Od roku 2014 se věnuji on-line reklamě, placeným kampaním na Google Ads a Sklik Seznam. Mám složené certifikace Google Ads.

Dovednosti:
Analytika klíčových slov. Analytika konkurence. Marketingové analýzy.
Nastavení, správa, datová analytika kampaní Google Ads a Sklik.

Zkušenosti:
S co nejmenší vynaloženou částkou získat co nejvíce relevantních návštěvníků a potenciálních zákazníků webu a e-shopů. Samotná optimalizace vyžaduje čas, který se vyplatí.

Profily zaměstnanců > Vít Skála

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Profil:
Patřím mezi první uživatele internetu v ČR. :) Aktivně jej využívám již od roku 1992 a hned od začátku mě tato síť fascinovala. Od roku 1998 se v různých etapách internetem více či méně živím. V roce 2016 jsem založil sociální podnik specializující se na internet marketing. 

Dovednosti:
V rámci PTL se věnuji obchodní činnosti, marketingovým strategiím a snažím se, aby jak naši zaměstnanci, tak zákazníci byli neustále maximálně spokojeni.

Zkušenosti:
V roce 1998 jsem založil první lesnický portál v ČR. Mám za sebou řadu úspěšných i méně úspěšných internetových projektů. ;)

V letech 2002–2003 předseda Centra pro elektronický obchod, odborné sekce České společnosti pro systémovou integraci. Od roku 2016 mimo jiné místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností.

Profily zaměstnanců > Vojtěch Hulinský

Mgr. Vojtěch Hulinský

Profil
Psaní mě bavilo už odmala, ale nevěřil jsem, že bych se tím mohl živit – a zvolil pragmatičtější vzdělání a zaměstnání. Po několika letech nekreativní a stereotypní práce se mi úplnou náhodou naskytla šance dělat to, co mě opravdu naplňuje. Okamžitě jsem po tom skočil. A už u toho zůstal.

Dovednosti:
Copywriting – senior, SEO – junior.

Zkušenosti:
Přední český e-shop, několik marketingových agentur a vlastní podnikání.

Profily zaměstnanců > Hana Skálová

Hana Skálová

Profil
Miluji vizuální komunikaci více než kterýkoli jiný druh komunikace. Grafický design byl vždy velkou součástí mého života a na gymnáziu jsem si díky mému zdravotnímu stavu uvědomila, že potřebuji dělat něco kreativnějšího než se biflovat vzorečky nazpaměť. Nelituji žádného rozhodnutí, protože umělecká škola grafická mi umožnila najít svůj potenciál a dělat co mě baví. Nyní studuji University of Suffolk ve Velké Británii a těším se na další zajímavé výzvy, které mi život přinese.

Dovednosti:
grafický design, webdesign, fotografie, videotvorba

Zkušenosti:
spolupráce s menšími firmami, vlastní tvorba