SPECIALISTA NA ON-LINE MARKETING

Zásady ochrany osobních údajů

Soukromí

Tyto podmínky se vztahují k této webové stránce www.ptl.cz, dále jen „stránce“.

Provozovatel těchto stránek, firma PTL, s.r.o., Senožaty 75, 394 56, IČ 26025710, zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9844 dále jen „provozovatel“ se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Z toho důvodu provozovatel vytvořil tyto „Zásady ochrany osobních údajů“, dále jen „Zásady“, které vysvětlují jaké osobní informace tato stránka o vás sbírá, záměr, za kterým jsou tato data používána a sdílena a jak střežíme tyto informace.

Pokud nesouhlasíte s těmito Zásadami, prosíme, nepoužívejte tuto stránku.

Sběr osobních informací

Tato stránka sbírá osobní informace jako jméno, adresa, telefoní číslo a e-mail. Uživatel může být také požádán, aby si vybral heslo. Sbíráme také uživatelská jména, organizaci, odvětví a poštovní adresy, webové adresy, e-maily  a/nebo telefoní čísla při registraci, abychom vám mohli poskytovat požadované služby. Sbírané osobní informace na této stránce mohou být uloženy v U.S.A. nebo v jiné zemi, ve které stránka nebo její provozovatel provozuje infrastrukturu.

Dostáváme svolení publikovat na naší webové stránce psané nebo video svědectví, která obsahují osobní identifikační údaje.

Tato webová stránka nepředá žádné citlivé osobní informace nespolupracující třetí straně nebo je nepoužije na účel jiný, než na účel pro který byly původně sbírány nebo autorizovány. Pokud k tomu není dán explicitní souhlas nebo pro to nejsou jiné právní důvody.

Použití osobní informací

Tato webová stránka používá osobní informace pro:

 • Potvrzení a vyřízení objednávek produktů a služeb;
 • Poskytování profesionálních služeb;
 • Administraci účtů a poskytování podpory;
 • Provozování databáze a mailingových seznamů;
 • Zprocesování pracovních přihlášek;
 • Aktualizaci databáze;
 • Upozorňování uživatelů na novinky produktu, speciální nabídky, aktualizace informací a jiné nové nebo doplňující produkty a služby;
 • Dodávání služeb jako newslettery, události, tréninky a software požadovaný uživateli;
 • Vytvoření a publikování obsahu relevantního pro uživatele;
 • Poskytování přístupu uživatelům do uzavřených částí naší stránky;
 • Jiné provozování svého podnikání;
 • Kontaktování uživatele pokud to bude nezbytné pro výše uvedené účely.

 

Nebudeme používat osobní informace pro jakýkoliv jiný účel nekompatibilní s účely uvedenými výše, pokud to nebude vámi vyžadováno nebo autorizováno na základě vašeho zvláštního zájmu nebo potřeby naplnit legální povinnosti.

Vaše osobní informace mohou být sdíleny s obchodními partnery stránky v souladu s těmito Zásadami. 

Kdykoliv, pokud si nebudete přát sdílet své osobní informace s obchodními parntery této stránky, prosím, kontaktujte zákaznickou službu. 

Používání osobních informací třetími stranami

Osobní informace mohou být sdíleny s třetími strany z řad agentů, kteří poskytují produkty nebo služby webové stránce a jejich zákazníkům jako web hosting, konzultace k informačním technologiím, správě webové stránky, podpora cizích jazyků, komplementárních produktů a služeb vyžadovaných uživateli, analýza dat, audit, právo, administrace, zálohování, bezpečnost, marketing a propagace. Tato webová strána ujišťuje, že takové třetí strany použijí tyto osobní informace pouze pro účely, pro které jsou potřebné (nebo je naši zákazníci vyžadují) a pod podobnou ochranou soukromí jak s nimi nakládáme my.

V případě, že se změní struktura webových stránek, včetně propojení, konsolidace, prodeje, likvidace nebo převod hmotného jmění, tato webová stránka může v tomto jediném případě převést, prodat nebo převést sebrané informace, bez jakéhokoliv omezení, souhrné informace a osobní informace jednomu či více přidružených nebo nepřidružených třetích stran jakou součást restrukturalizace. Každý uživatel, kterého se to dotkne bude prostřednictvím naší stránky nebo e-mailu o této skutečnosti infomován.

Tato webová stránka může také odhalit osobní informace aby:

 1. naplnila odpovídající zákony;
 2. odpověděla na vládní dotazy a požadavky;
 3. naplnila odpovídající legální procesy;
 4. ochránila práva, soukromí a bezpečnost nebo majetek této stránky, návštěvníků stránek, klientů nebo veřejnosti;
 5. prosadila podmínky používání této stránky;
 6. dovolila nám zajistit možné nápravy nebo omezit škody, které můžeme nést.

Direkt marketing

Poskytnutím informace na této stránce mohou uživatelé obdržet propagační e-maily o aktualizacích produktu nebo služeb vztahujících se k jejich požadavkům. Jestliže, v kterýkoliv čas, již nechcete přijímat takové e-maily s aktualizacemi, můžete se odhlásit dle instrukcí obsažených v každém propagačním e-mailu.

Propagace třetích stran

Můžete také požádat provozovatele, aby sdílel vaše osobní informace s třetími stranami pro marketingové účely. Jestliže se následně rozhodnete už dále nepřijímat takovéto propagační e-mail z této stránky nebo si již déle nebudete přát, aby tato stránka sdílela vaše osobní informace pro marketingové účely třetích stran, můžete se odhlásit z odběru takových e-mailů nebo z takového sdílení popsaného níže v sekci „Přístup a ůpravy“.

Budeme usilovat o soulad s vašimi požadavky jak nejrychleji to bude prakticky možné. Prosíme, vemte na vědomí, že když se odhlásíte jak je popsáno výše, nebudeme moci odstranit vaše osobní informace z databáze třetích stran, se kterými jsme vaše osobní informace sdíleli (např. kterým jsme již poskytli vaše osobní informace jako datum vaší žádosti na odhlášení).
Jestliže si přejete přestat příjímat marketingové e-maily od takových třetích stran, prosíme, kontaktujte tyto třetí strany přímo nebo použijte relevantní odhlašovací mechanismus nastavený pro tyto marketingové e-maily v souladu s jejich respektováním ochrany osobních údajů.

Používání „cookies“ a dalších sledovacích technologií

Když používáte tuto stránku, my nebo třetí strany námi pověřené mohou sbírat určité technické a směrové informace o vašem počítači pro poskytování služeb stránky. Např. můžeme ukládat charakteristiky prostředí, jako typ prohlížeče, operační systém, rychlost procesoru a internetovou adresu vašeho počítače.

Používáme tyto charakteristiky pro usnadnění a zaznamenávání vašeho používání stránky a jejích služeb. Tato stránka může také použít tyto charakteristiky prostředí pro měření návštěvnosti na stránce a v určitých případech, aby přinesla příležitosti, které by vás mohly zajímat. Jelikož je možné, že některá data mohou být sledována jako individuální, bude s takto připojenými informacemi nakládáno v souladu s těmito Zásadami po celou dobu, kdy budou připojena.

Webová stránka používá „cookies“ nebo podobné technologie pro ukládání přihlášení a obecných informací o počítačích návštěvníků. Cookie je malé množství informace, které webová stránka přenáší na pevný disk počítače. Používáme cookies pro zjednodušení přístupu návštěvníků ke službám na míru dle jejich potřeb a zájmů. V některých případech nabízíme návštěvníkům možnost vybrat si, zda chtějí do ccokies uložit ID nebo heslo, takže návštěvník pak nemusí opakovaně tyto informace vkládat, když se na stránku vrací. Pro tyto potřeby je do některých našich cookies připojen osobní identifikační údaj (jako e-mailová adresa). Jiná stránka nemůže číst cookies nastavené naší stránkou a my nemůžeme číst cookie, který jiná webová stránka uložila na počítač návštěvníka. Většina internetových prohlížečů je nastavena na přijímání cookies. Uživatel může nastavit prohlížeč, aby odmítal cookies a přesto je možné pracovat s naší stránkách, byť přístup může být pomalejší a méně pohodlný.

Můžeme také shromažďovat data používáním „pixel tags“, „webovými majáky“, „průhlednými GIF“ nebo podobnými nástroji (souhrně nazývanými „tagy“), které nám umožňují sledovat, kdy navštěvujete naší stránku. Prostřednictvím tagů nemáme přístup k žádným osobním informacím o vás, ale získáváme agregovaná data (např. IP adresu a jméno domény, oblasti stránek, které navštěvujete, váš operační systém, verzi prohlížeče a URL ze kterého jste přišli), které mohou být použity pro vylepšení vaší on-line zkušenosti.

Někteří z našich obchodních partnerů (např. společnost na sledování návštěvnosti) používá cookies a webové majáky na naší stránce. My nemáme přístup k těmto sledovacím technologiím třetích stran a nemůžeme je kontrolovat.

Externí odkazy

Tato stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou ovládané touto stránkou. Prosím, uvědomte si, že nejsme odpovědní za sběr, použití, chod, sdílení nebo zveřejnění dat a/nebo informací takovými třetími stranami. Pokud opustíte naši stránku (obvyvkle můžete zjistit na jaké stránce se nacházíte kontrolou URL adresy v adresním řádku vašeho prohlížeče), využití jakékoliv informace, kterou poskytnete na stránkách třetích stran se řídí ochranou osobních údajů správců takových stránek. Jejich pravidla se mohou lišit od našich pravidel. Doporučujeme, abyste si přečetli pravidla ochrany osobních údajů webové stránky, kterou navštívíte před tím, než jí poskytnete své osobní informace. Pokud nemůžete najít pravidla ochrany osobních údajů na některé stránce prostřednictvím odkazu na příslušné domovské stránce, měli byste kontatovat správce stránek přímo pro získávní více informací.

Bezpečnost a důvěrnost

Tato webová stránka přijímá vhodné a komerčně odpovídající technické a organizační opatření k ochraně osobních údajů oproti neoprávněnému přístupu, náhodné ztrátě nebo zničení a neatorizované destrukce. Od zaměstnanců provozovatele, kteří pracují s důvěrnými, proprietárními nebo osobními informacemi je vyžadováno nakládat s těmito informacemi důvěrně a nemají dovoleno používat tyto údaje pro účely nesouvisející s podnikáním této stránky nebo je poskytovat neutorizovaným třetím stranám.

Pro on-line finanční transakce používáme technologie zahrnující šifrování, abychom ochránili osobní identifikační informaci, kterou zasíláte prostřednictvím naší stránky. Ovšem žádný bezpečnostní systém nebo systém přenášející data přes internet nemůže garantovat úplnou bezpečnost.

Uchovávání dat

Neudržujeme osobní informace déle, než je nezbytné pro naplnění účelu, pro který jsou získávána. Usilujeme o zabránění uchovávání nepotřebných nebo duplicitních informací.

Integrita dat

Tato webová stránka přijímá odopovědné kroky pro zajištění správy osobních informací vhodných a relevantních pro zamýšlené použití. Také usilujeme, aby takové informace byly správné, kompletní a aktuální.

Přístup a úpravy

Když je to vyžadováno odpovídajícím zákonem, tato webová stránka poskytuje uživatelům právo k přístupu a úpravě jejich osobních informací, které tato stránka shromažďuje. Pro informace jak uplatňovat tato práva nebo jak se odhlásit z našich newsletterů nebo, když je relevantní, z probíhajícího sdílení informací s třetími stranami pro jejich marketingové účely, prosím, kontaktujte zákaznickou služby naší stránky. Budeme reagovat na všechny požadavky během 30 dnů.

Aktualizace Zásad

Můžeme čas od času aktualizovat tyto Zásady. Když tak učiníme, tak změny v těchto Zásadách vstoupí v platnost bezprostředně po nahrání revidovaných Zásad na stránku. Pokud jste pravidelným návštěvníkem této stránky, doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto Zásady. Pokračováním v používání stránky po aktualizaci Zásad se má zato, že s těmito změnami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte s některými ustanoveními Zásad, prosíme, nepokračujte v používání této stránky. Pokud uděláme zásadnější změny v těchto Zásadách, budeme vás o tom informovat e-mailem nebo prostřednictvím oznámení na naší domovské stránce.

V Senožatech dne: 1. 9. 2016

Profily zaměstnanců > Pavel Brabec

Pavel Brabec

Profil
Po letech stereotypní práce jsem dostal šanci dělat něco nového. On-line marketing jsem se naučil jako samouk. PPC se mění každým dnem a co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes. V PTL se starám kromě PPC reklamy o analýzu klíčových slov. 

Dovednosti:
Nastavení a správa kampaní Google Ads a Sklik, analýza klíčových slov.

Zkušenosti:
5 let v marketingové firmě a sociálním podniku.

Profily zaměstnanců > Eva Liberdová

Mgr. Eva Liberdová

Profil
S marketingem a SEO jsem začala v neziskovce, kde jsem měla na starosti obsah webu a jeho správu. Od roku 2014 se věnuji on-line reklamě, placeným kampaním na Google Ads a Sklik Seznam. Mám složené certifikace Google Ads.

Dovednosti:
Analytika klíčových slov. Analytika konkurence. Marketingové analýzy.
Nastavení, správa, datová analytika kampaní Google Ads a Sklik.

Zkušenosti:
S co nejmenší vynaloženou částkou získat co nejvíce relevantních návštěvníků a potenciálních zákazníků webu a e-shopů. Samotná optimalizace vyžaduje čas, který se vyplatí.

Profily zaměstnanců > Vít Skála

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Profil:
Patřím mezi první uživatele internetu v ČR. :) Aktivně jej využívám již od roku 1992 a hned od začátku mě tato síť fascinovala. Od roku 1998 se v různých etapách internetem více či méně živím. V roce 2016 jsem založil sociální podnik specializující se na internet marketing. 

Dovednosti:
V rámci PTL se věnuji obchodní činnosti, marketingovým strategiím a snažím se, aby jak naši zaměstnanci, tak zákazníci byli neustále maximálně spokojeni.

Zkušenosti:
V roce 1998 jsem založil první lesnický portál v ČR. Mám za sebou řadu úspěšných i méně úspěšných internetových projektů. ;)

V letech 2002–2003 předseda Centra pro elektronický obchod, odborné sekce České společnosti pro systémovou integraci. Od roku 2016 mimo jiné místopředseda Českého svazu vědeckotechnických společností.

Profily zaměstnanců > Vojtěch Hulinský

Mgr. Vojtěch Hulinský

Profil
Psaní mě bavilo už odmala, ale nevěřil jsem, že bych se tím mohl živit – a zvolil pragmatičtější vzdělání a zaměstnání. Po několika letech nekreativní a stereotypní práce se mi úplnou náhodou naskytla šance dělat to, co mě opravdu naplňuje. Okamžitě jsem po tom skočil. A už u toho zůstal.

Dovednosti:
Copywriting – senior, SEO – junior.

Zkušenosti:
Přední český e-shop, několik marketingových agentur a vlastní podnikání.

Profily zaměstnanců > Hana Skálová

Hana Skálová

Profil
Miluji vizuální komunikaci více než kterýkoli jiný druh komunikace. Grafický design byl vždy velkou součástí mého života a na gymnáziu jsem si díky mému zdravotnímu stavu uvědomila, že potřebuji dělat něco kreativnějšího než se biflovat vzorečky nazpaměť. Nelituji žádného rozhodnutí, protože umělecká škola grafická mi umožnila najít svůj potenciál a dělat co mě baví. Nyní studuji University of Suffolk ve Velké Británii a těším se na další zajímavé výzvy, které mi život přinese.

Dovednosti:
grafický design, webdesign, fotografie, videotvorba

Zkušenosti:
spolupráce s menšími firmami, vlastní tvorba