SPECIALISTA NA ON-LINE MARKETING

Co je sociální podnik

Sociální podnik v kostce

Sociálním podnikem se v České republice mohou nazývat organizace (s.r.o., z.s., o.p.s. …), naplňující 5 znaků/principů sociálních podniků. Ty, ve spolupráci se sdružením TESSEA, vydefinovalo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Pojďme se společně podívat, jak tyto znaky naplňuje náš sociální podnik PTL, s.r.o.

1. Sociální podnik plní společensky prospěšný cíl

Společnost PTL, s.r.o. se přihlásila k naplňování tohoto znaku v oblasti zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Základem se pro ni stává zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu svých zaměstnanců.
 
Tento cíl je včleněn do zakládací listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.
 

2. Sociální podnik naplňuje sociální prospěch

Zaměření společnosti PTL, s.r.o. je na integraci osob se zdravotním postižením (OZP) do běžného života. V současné době zaměstnáváme 5 OZP, tj. 83 % ze všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu smlouvu o vymezení šesti chráněných pracovních míst s Úřadem práce v Pelhřimově.

Všichni zaměstnanci jsou zapojeni do chodu a směrování podniku. Na pravidelných poradách jsou probírány stavy jednotlivých zakázek, finanční výsledky firmy a další záležitosti týkající se sociálního podniku.

I tento aspekt je zapsán v obchodním rejstříku: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) zapojováním zaměstnanců do rozvoje firmy a informováním o výsledcích hospodaření, tzn., že vedení společnosti bude zaměstnance cílové skupiny zvát na pravidelné výrobní porady, kde budou mít možnost vyjadřovat se k činnosti firmy.“
 

3. Sociální podnik má i ekonomický prospěch

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.
 
I tento princip máme vtělen do zakládacích dokumentů a bude podrobován kontrole odpovědných úřadů. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) reinvesticí zisku ve výši více než 50  % zpět do společnosti. Z části budou tyto finanční prostředky využívány pro zkvalitnění a rozvoj produktů firmy, z části pro zvyšování kvalifikace zaměstnanců.“
 

4. Sociální podnik vykazuje i environmentální prospěch

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit je environmentální prospěch.
 
Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. V maximální možné míře využíváme také oboustranný tisk. Usilujeme o minimalizaci spotřeby energie při naší činnosti. Máme tiskárnu Energy Star, pracujeme na úsporných noteboocích atd.
 
V sídle společnosti provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).
 
Zaměstnanci z větší části pracují z domova. Díky tomu dochází ke snižování emisí CO2 emitovaných při dojíždění do práce.
 
Tento znak je také vtělen do zakládacího dokumentu společnosti: „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) rozvojem podnikatelské činnosti na konceptu enviromentálního prospěchu – udržitelného rozvoje, s důrazem na efektivní využívání všech zdrojů a šetrný přístup k přírodě a životnímu prostředí – řešením konkrétního enviromentálního problému (t.j. zejména snižování energetické náročnosti a využívání obnovitelných zdrojů).“
 

5. Sociální podnik se aktivně snaží i o místní prospěch

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost zaměřujeme především na subjekty Humpolecka a Pelhřimovska.

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například papíry, další spotřební materiál, vybavení firmy (notebooky, telefony) a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem z okresu Pelhřimov.
 
Všichni zaměstnanci žijí v okrese Pelhřimov.
 
Úzce spolupracujeme s Místní akční skupinou: Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s., a dalšími neziskovými organizacemi v regionu.
 
Opět máme povinnost naplňování tohoto principu včleněnu do zakládací listiny. „… (principy sociálního podnikání jsou naplňovány) spoluprací s lokálními subjekty, kdy do výběrových řízení budou zařazeny místní firmy a podnikatelé včetně podpory lokálních aktivit a potřeb z důvodu podpory rozvoje regionu.“
 
Vidíte, není toho málo. To vše musí sociální podnik splňovat, a tím se liší od „běžných“ komerčních subjektů. V naší společnosti PTL, s.r.o. naplňování těchto principů vytváří úžasnou tvůrčí atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se nejen v odbornosti, ale i v začleňování do běžného života. To je účel integračních sociálních podniků. Přečtěte si o příbězích našich zaměstnanců více. Budeme rádi, pokud nám dovolíte stát se součástí vašeho příběhu prezentace na internetu.
 
Podpora ze strany státu pro naplňování všech principů sociálních podniků je minimální. Nám se, jako jedněm z mála, podařilo získat dotaci z OPZ (Operačního programu zaměstnanost) na rozjezd. Nicméně naše hospodaření musí být na dotacích nezávislé, neboť tento zdroj financování sociálních podniků není automatický, ani dlouhodobý.

Chcete se dozvědět více o tom, jak funguje sociální podnik

Profily zaměstnanců > Vít Skála

PhDr. Ing. Vít Skála, Ph.D.

Profil

Práce v týmu lidí, kteří se umí vyrovnávat s životními zkouškami, váží si práce, jsou kolegiální, proaktivní, inovativní, a ještě k tomu mají smysl pro humor, mě opravdu baví.

Dovednosti:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutp.

Zkušenosti:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

Profily zaměstnanců > Vojtěch Hulinský

Mgr. Vojtěch Hulinský

Profil

Oceňuji rozmanitou náplň práce, u níž nehrozí stereotyp a kritiku, která je vždy konstruktivní a napomáhá profesnímu růstu.

Dovednosti:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutp.

Zkušenosti:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit

Profily zaměstnanců > Hana Skálová

Hana Skálová, BA (Hons)

Profil

 Miluji vizuální komunikaci více než kterýkoli jiný druh komunikace. Grafickému designu se věnuji takřka odjakživa, nyní studuji University of Suffolk ve Velké Británii. Těším se na další zajímavé výzvy, které mi život přinese.

Dovednosti:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutp.

Zkušenosti:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit